T-shirt Zara, ref.189
T-shirt, marca Zara, tam. 12/18 meses

1,5 €

Polo Zara, ref. 187

Polo, marca Zara, tam. 12/18 meses
2 €

T-shirt Jacady, ref. 184


T-shirt, marca Jacady, tam. 1 ano ( pequeno)
2 €

Boné Petit Patapon, ref. 183

Boné, marca Petit Patapon, tam. 1 mês
2,5€

Sweat-shirt C&A, ref. 173


Sweat-shirt, marca C&A, tam. 1 ano
2 €

Polo Pórtico,ref. 164

Body, marca Portico, tam. 3 meses
1,5 €

Boné Girândola, ref. 145


Boné, marca Girândola, tam.3/6 meses
2,5 €

Body absorva,ref.144


Body, marca absorva, tam. 6 meses
1,5€